0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Europe TT Elite Series
Krystian Kolodziej
۱
۳
Krzysztof Wloczko
Finished
۰۲:۳۵
Daniel Lis
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۰۰:۳۵
Jakub Grzegorczyk
۰
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۵:۰۵
Adam Kasperski
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۷:۰۵
Krzysztof Wloczko
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۱:۲۵
Michal Skorski
۲
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۳:۵۵
Michal Skorski
۳
۲
Tomasz Lojtek
Finished
۰۱:۲۵
Daniel Lis
۳
۱
Filip Mlynarski
Finished
۰۱:۵۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۲:۱۰
Jakub Grzegorczyk
۱
۳
Mateusz Trela
Finished
۰۷:۳۰
Krzysztof Kapik
۳
۲
Rudomina Kamil
Finished
۰۱:۴۰
Mariusz Koczyba
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۱:۵۰
Jakub Grzegorczyk
۳
۰
Adam Kasperski
Finished
۰۳:۰۵
Wisniewski Bartlomiej
۳
۱
Adam Kasperski
Finished
۰۴:۴۵
Mateusz Trela
۱
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۵:۵۵
Michal Skorski
۲
۳
Mateusz Trela
Finished
۰۶:۴۰
Wisniewski Bartlomiej
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۷:۵۵
Daniel Lis
۲
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۰۸:۲۰
Tomasz Kotowski
۱
۳
Jan Zandecki
Finished
۰۸:۴۵
Michal Skorski
۳
۱
Mariusz Koczyba
Finished
۰۰:۱۵
Wisniewski Bartlomiej
۱
۳
Tomasz Lojtek
Finished
۰۰:۴۰
Krystian Kolodziej
۲
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۱:۰۰
Michal Skorski
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۲:۴۰
Mariusz Baron
۳
۲
Kaczmarek Jakub
Finished
۰۵:۲۵
Michal Skorski
۳
۱
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۵:۳۰
Michal Skorski
۰
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۸:۱۵
Maciej Domin
۳
۲
Michal Olbrycht
Finished
۰۹:۰۰
Jakub Kosowski
۳
۰
Piotr Cyrnek
Finished
۰۹:۰۵
Oskar Jadach
۳
۲
Piotr Gumulinski
Finished
۰۰:۱۴
Krzysztof Kapik
۳
۱
Aleksander Lilien
Finished
۰۰:۲۵
Mateusz Trela
۳
۲
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۱:۰۵
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Linek Adam
Finished
۰۱:۱۵
Piotr Gumulinski
۲
۳
Kaczmarek Jakub
Finished
۰۱:۲۵
Wisniewski Bartlomiej
۳
۲
Mateusz Trela
Finished
۰۲:۱۵
Wisniewski Bartlomiej
۳
۰
Mateusz Trela
Finished
۰۳:۳۰
Mateusz Trela
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۴:۲۰
Jakub Grzegorczyk
۳
۱
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۶:۲۰
Schaniel Krzysztof
۰
۳
Iwasyszyn Wojciech
Finished
۰۷:۰۰
Tomasz Lewandowski
۱
۳
Jakub Folwarski
Finished
۰۸:۴۰
Schaniel Krzysztof
۳
۲
Buczynski Witold
Finished
۰۹:۰۰
Josef Braun
۰
۳
Petas Kacper
Finished
۰۹:۱۰
Daniel Lis
۲
۳
Tomasz Kotowski
Finished
۰۹:۳۵
Maciej Domin
۱
۳
Michal Minda
Finished
۰۹:۴۵
Mariusz Adamus
۳
۱
Iwasyszyn Wojciech
Finished
۰۹:۵۰
Tomasz Lewandowski
۳
۱
Jakub Kosowski
Finished
۰۹:۵۵
Artur Sobel
۱
۱
Michal Olbrycht
inprogress
۱۰:۱۰
Rudomina Kamil
۰
۳
Linek Adam
Finished
۰۰:۰۰
Filip Mlynarski
۳
۲
Krzysztof Wloczko
Finished
۰۰:۱۰
Grzegorz Marud
۰
۳
Oskar Jadach
Finished
۰۱:۵۰
Krzysztof Juszczyk
۱
۳
Piotr Gumulinski
Finished
۰۲:۳۴
Adrian Eliasz
۰
۳
Linek Adam
Finished
۰۳:۳۹
Iwasyszyn Wojciech
۳
۲
Piotr Gumulinski
Finished
۰۶:۱۵
Martin Olejnik
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Petas Kacper
۳
۰
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۰:۰۰
Marcin Jadczyk
۰
۰
Jakub Folwarski
inprogress
۱۰:۲۰
  Russia Liga Pro
Aleksandr Fedorov
۲
۳
Aleksey Shershnev
Finished
۰۳:۰۵
Ilya Novikov
۳
۰
Sergey Gushchin
Finished
۰۹:۰۵
Nikolay Tarasenkov
۱
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۰۲:۵۰
Yuri Dvornichenko
۳
۰
Evgenii Plotnikov
Finished
۰۸:۰۵
Yuriy Lbov
۳
۰
Nikita Mareev
Finished
۰۱:۰۵
Vladimir Nemashkalo
۳
۱
Aleksandr Pismenny
Finished
۰۲:۰۵
Vladimir Nemashkalo
۳
۲
Artem Poidashev
Finished
۰۴:۳۵
Igor Mihaylov
۱
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۰:۳۵
Aleksey Shershnev
۲
۳
Igor Mihaylov
Finished
۰۱:۳۵
Igor Mihaylov
۱
۳
Nikita Mareev
Finished
۰۳:۳۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۰
Nikita Bespalov
Finished
۰۳:۵۰
Aleksandr Fedorov
۳
۱
Yuriy Lbov
Finished
۰۴:۰۵
Sergey Lanin
۳
۱
Damir Bedretdinov
Finished
۰۷:۵۰
Igor Krikunov
۳
۲
Igor Blinov
Finished
۰۸:۲۰
Andrei Bokov
۳
۱
Andrey Artemov
Finished
۰۹:۰۰
Evgenii Plotnikov
۱
۳
Eduard Tsvetkov
Finished
۰۹:۱۵
Artem Poidashev
۲
۳
Dmitriy Kugurushev
Finished
۰۰:۰۵
Roman Sitnikov
۳
۲
Aleksandr Pismenny
Finished
۰۰:۳۵
Roman Zelenskii
۱
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۱:۵۰
Nikita Mareev
۳
۱
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۰۵
Yuriy Lbov
۳
۰
Igor Mihaylov
Finished
۰۲:۳۵
Dmitriy Kugurushev
۱
۳
Roman Sitnikov
Finished
۰۲:۳۵
Roman Zelenskii
۳
۰
Oleg Zyuganov
Finished
۰۴:۲۰
Yuriy Fedotov
۳
۱
Ilya Novikov
Finished
۰۸:۰۵
Girevenkov Alik
۰
۳
Aleksandr Chuliukov
Finished
۰۸:۲۰
Eduard Tsvetkov
۱
۳
Igor Sergeevich
Finished
۰۸:۳۵
Dmitry Bogdanov
۱
۳
Yuriy Fedotov
Finished
۰۹:۴۵
Sergey Lanin
۲
۲
Igor Krikunov
inprogress
۱۰:۰۰
Aleksey Shershnev
۱
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۰:۰۵
Nikita Bespalov
۱
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۵۰
Dmitriy Kugurushev
۳
۰
Vladimir Nemashkalo
Finished
۰۱:۰۵
Roman Sitnikov
۱
۳
Vladimir Nemashkalo
Finished
۰۳:۳۵
Aleksandr Pismenny
۳
۱
Dmitriy Kugurushev
Finished
۰۴:۰۵
Nikita Mareev
۰
۳
Aleksey Shershnev
Finished
۰۴:۳۵
Sergey Gushchin
۰
۳
Dmitry Bogdanov
Finished
۰۸:۴۵
Damir Bedretdinov
۳
۰
Igor Krikunov
Finished
۰۹:۰۰
Aleksandr Chuliukov
۲
۳
Andrei Bokov
Finished
۰۹:۳۰
Igor Blinov
۳
۲
Sergey Lanin
Finished
۰۹:۳۰
Igor Sergeevich
۲
۲
Yuri Dvornichenko
Finished
۰۹:۴۵
Andrey Artemov
۳
۲
Girevenkov Alik
Finished
۱۰:۰۰
Yuriy Fedotov
۱
۰
Sergey Gushchin
inprogress
۱۰:۰۵
Yuri Dvornichenko
-
-
Eduard Tsvetkov
بازی شروع نشده است
۱۰:۱۵
Girevenkov Alik
-
-
Andrei Bokov
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
Damir Bedretdinov
-
-
Igor Blinov
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
Ilya Novikov
-
-
Dmitry Bogdanov
بازی شروع نشده است
۱۰:۴۵
Evgenii Plotnikov
-
-
Igor Sergeevich
بازی شروع نشده است
۱۰:۴۵
Aleksandr Chuliukov
-
-
Andrey Artemov
بازی شروع نشده است
۱۱:۰۰
Andrey Prokhorov
-
-
Oleg Popov
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۰
Dmitrii Konstantinov
-
-
Kirill Serov
بازی شروع نشده است
۱۲:۴۵
Oleg Popov
-
-
Galuzinskii Stefan
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۰
Konstantin Bystrushkin
-
-
Mikhail Reznikov
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Lopatin Sergey
-
-
Konstantin Bystrushkin
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Kirill Serov
-
-
Vladimir Ippolitov
بازی شروع نشده است
۱۳:۴۵
Andrey Prokhorov
-
-
Galuzinskii Stefan
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
Vladimir Ippolitov
-
-
Dmitrii Konstantinov
بازی شروع نشده است
۱۴:۱۵
Yurii Khaperskii
-
-
Mikhail Smirnov
بازی شروع نشده است
۱۴:۱۵
Lopatin Sergey
-
-
Mikhail Reznikov
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
Sergey Martyukhin
-
-
Egor Karabanov
بازی شروع نشده است
۱۶:۱۵
Igor Meteleshko
-
-
Sergey Kulikov
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Oleg Butorin
-
-
Konstantin Olshakov
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۵
Anton Sokolov
-
-
Andrei Borisov
بازی شروع نشده است
۱۶:۴۵
Roman Alov
-
-
Sergey Lanovenko
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۰
Egor Karabanov
-
-
Oleg Butorin
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۵
Savinsky Aleksandr
-
-
Anton Sokolov
بازی شروع نشده است
۱۷:۱۵
Sergey Kulikov
-
-
Sergei Chekanov
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰
Igor Minchenkov
-
-
Roman Alov
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰
Konstantin Olshakov
-
-
Sergey Martyukhin
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۵
Sergei Chekanov
-
-
Igor Meteleshko
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
Sergey Martyukhin
-
-
Oleg Butorin
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۵
Savinsky Aleksandr
-
-
Andrei Borisov
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۵
Egor Karabanov
-
-
Konstantin Olshakov
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۵
Ivanov Alexander
-
-
Polyakov Petr
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
Igor Matveev
-
-
Aleksandr Rakhmatov
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
Alexander Ekzhanov
-
-
Igor Zemit
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۰
Dmitry Tikhnenko
-
-
Evgeniy Ilyukhin
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
Vladimir Selkin
-
-
Oleg Soldusov
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Polyakov Petr
-
-
Dmitry Tikhnenko
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Igor Zemit
-
-
Vladimir Selkin
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Aleksandr Chuliukov
-
-
Stepan Kutepov
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Alexey Innazarov
-
-
Igor Matveev
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
-
-
Ivanov Alexander
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۵
Alexander Poprotsky Vladimirovich
-
-
Gennadii Kondratev
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Oleg Soldusov
-
-
Alexander Ekzhanov
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Ivanov Alexander
-
-
Dmitry Tikhnenko
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۵
Alexander Ekzhanov
-
-
Vladimir Selkin
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Aleksandr Rakhmatov
-
-
Alexey Innazarov
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۵
Polyakov Petr
-
-
Evgeniy Ilyukhin
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
Igor Zemit
-
-
Oleg Soldusov
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Dmitry Petrochenko
-
-
Dmitriy Lyalichev
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
  Czech Republic Pro League
Tomas Janata
۱
۳
Ondrej Kucirek
Finished
۰۱:۳۰
Ondrej Kucirek
۳
۱
Miroslav Adamec
Finished
۰۲:۳۰
Vladimir Postelt
۲
۳
Viktor Vejvoda
Finished
۰۱:۳۰
Stanislav Pinc
۳
۱
Michal Syroha
Finished
۰۱:۳۰
Jaroslav Bresky
۳
۱
Vladimir Postelt
Finished
۰۶:۰۰
Vladimir Havlicek
۳
۰
Mihail Trinta
Finished
۰۹:۳۰
Erik Topic
۱
۳
Marek Chlebecek
Finished
۰۰:۳۰
Vit Havlik
۳
۱
Richard Krejci
Finished
۰۲:۰۰
Tomas Andrle
۳
۰
Ondrej Kucirek
Finished
۰۵:۳۰
Miroslav Adamec
۳
۲
Tomas Janata
Finished
۰۶:۰۰
Lubor Sulava
۳
۲
Vaclav Pulkrabek
Finished
۰۷:۰۰
Viktor Vejvoda
۳
۲
Vit Havlik
Finished
۰۷:۰۰
Trojan Frantisek
۲
۱
Hejduk Alexander
inprogress
۱۰:۰۰
Jan Divecky
۱
۳
Mihail Trinta
Finished
۰۰:۰۰
Jaroslav Hajek
۲
۳
Vitezslav Malina
Finished
۰۱:۰۰
Mihail Trinta
۲
۳
Pavel Fojt
Finished
۰۱:۰۰
Patrik Pycha
۲
۳
Michal Vavrecka
Finished
۰۱:۰۰
Martin Sychra
۱
۳
Tomas Andrle
Finished
۰۲:۰۰
Michal Syroha
۱
۳
Vaclav Pulkrabek
Finished
۰۲:۳۰
Jaroslav Bresky
۳
۱
Richard Krejci
Finished
۰۳:۳۰
Miroslav Adamec
۰
۳
Tomas Andrle
Finished
۰۳:۳۰
Ondrej Kucirek
۳
۱
Martin Sychra
Finished
۰۴:۰۰
Viktor Vejvoda
۳
۲
Vit Havlik
Finished
۰۴:۰۰
Michal Syroha
۰
۳
Tomas Regner
Finished
۰۴:۰۰
Tomas Andrle
۱
۳
Tomas Janata
Finished
۰۴:۳۰
Martin Sychra
۲
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۵:۰۰
Vaclav Pulkrabek
۳
۱
Stanislav Pinc
Finished
۰۶:۰۰
Miroslav Adamec
۳
۲
Martin Sychra
Finished
۰۶:۳۰
Tomas Andrle
۳
۰
Ondrej Kucirek
Finished
۰۷:۰۰
Milan Kolar
۱
۳
Vladimir Cermak
Finished
۰۹:۳۰
Jan Briska
۰
۳
Miroslav Svedik
Finished
۱۰:۰۰
Petr Jochym
۲
۲
Dusan Stusek
inprogress
۱۰:۰۰
Jakub Joksch
۲
۲
Josef Vanek
inprogress
۱۰:۰۰
Patrik Pycha
۳
۱
Radim Pavelka
Finished
۰۰:۰۰
Ondrej Kus
۲
۳
Richard Macura
Finished
۰۰:۰۰
Jaroslav Hajek
۳
۱
Marek Chlebecek
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Louda
۰
۳
Martin Bittner
Finished
۰۰:۰۰
Viktor Vejvoda
۳
۰
Jaroslav Bresky
Finished
۰۲:۳۰
Vladimir Postelt
۰
۳
Vit Havlik
Finished
۰۳:۰۰
Stanislav Pinc
۳
۱
Tomas Regner
Finished
۰۳:۰۰
Tomas Janata
۰
۳
Martin Sychra
Finished
۰۳:۰۰
Richard Krejci
۳
۰
Vladimir Postelt
Finished
۰۴:۳۰
Vit Havlik
۳
۲
Jaroslav Bresky
Finished
۰۵:۰۰
Tomas Regner
۲
۳
Vaclav Pulkrabek
Finished
۰۵:۰۰
Jaroslav Bresky
۱
۳
Richard Krejci
Finished
۰۶:۳۰
Stanislav Pinc
۳
۰
Tomas Regner
Finished
۰۶:۳۰
Adolf Huttl
۲
۳
Lukas Krupnik Jnr
Finished
۰۹:۳۰
Radek Vosyka
۱
۳
Jan Lovl
Finished
۰۹:۳۰
Tomas Barta
۰
۳
Zdenek Kasinski
Finished
۰۹:۳۰
Jiri Zuzanek
۳
۱
Ales Hlawatschke
Finished
۱۰:۰۰
  Germany Challenger Series
Matthias Danzer
۱
۱
Simon Glemba
inprogress
۱۰:۰۰
Armin Alicic
-
-
Damian Zech
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
Kilian Tormos
-
-
Adrien Coton
بازی شروع نشده است
۱۱:۰۰
Daniel Rinderer
-
-
Armin Alicic
بازی شروع نشده است
۱۱:۳۰
Matthias Danzer
-
-
Dauud Cheaib
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۰
  World TT-CUP
Gracjan Rokita
۰
۳
Bartosz Fraczek
Finished
۰۰:۰۰
Franciszek Jastrzebowski
۳
۱
Karol Guzy
Finished
۰۰:۰۵
Tomas Krejci
۳
۲
Vojtech Sanc
Finished
۰۰:۱۰
Stanislav Jansa
۳
۰
Marek Teiml
Finished
۰۰:۲۰
Filip Jakubsky
۰
۳
Martin Kocvara
Finished
۰۰:۲۵
Vojtech Waldhauser
۰
۳
Jean-Baptiste Cousin
Finished
۰۰:۴۰
Filip Nemec
۱
۳
David Bochnak
Finished
۰۰:۵۵
Gola Blazej
۳
۱
Gracjan Rokita
Finished
۰۱:۰۰
Stanislav Jansa
۳
۰
Marek Teiml
Finished
۰۱:۲۰
Bartosz Fraczek
۳
۰
Ucinski Rafal
Finished
۰۲:۰۰
Albert Misztal
۲
۳
Cezary Krawczyk
Finished
۰۶:۰۰
Blazej Warpas
۰
۳
Adam Gdula
Finished
۰۸:۳۰
Filip Kociuba
۲
۳
Maciej Kolek
Finished
۰۹:۳۰
Stepien Marcin
۳
۰
Bartlomiej Molka
Finished
۰۹:۳۵
Daniel Skopec
۰
۳
Srnka Jan
Finished
۰۹:۵۰
Blazej Warpas
۰
۳
Bartek Sulkowski
Finished
۱۰:۰۰
Stapor Rafal
۱
۲
Sylwester Wloszek
inprogress
۱۰:۰۵
Vojtech Waldhauser
۰
۰
Tomas Hnizdil
inprogress
۱۰:۲۰
Cerny Martin
-
-
Pasek Dominik
بازی شروع نشده است
۱۰:۲۵
  Czech Republic TT Star Series
Martin Koblizek
-
-
Antonin Gavlas
Finished
۰۰:۰۰
Laurens Devos
۲
۳
Jakub Zelinka
Finished
۰۹:۳۰
Jiri Martinko
۱
۱
Yevhen Pryshchepa
inprogress
۱۰:۰۰
  World Ping Pong Point
Skorokhod Sergiy
۳
۲
Zhukov Sviatoslav
Finished
۰۸:۱۷
Volkohon Oleksandr
۳
۱
Bondar Henadii
Finished
۰۸:۴۷
Volodymyr Kononikhin
۰
۳
Zhukov Sviatoslav
Finished
۰۹:۱۷
  Belarus Liga Pro
Viktor Kozlov
۳
۱
Chertkov Dmitrii Aleksandrovich
Finished
۰۸:۲۰
Iurii Zakharov
۳
۰
Aleksei Shubin
Finished
۰۹:۰۰
Chertkov Dmitrii Aleksandrovich
۳
۰
Iurii Zakharov
Finished
۰۹:۲۰
Aleksei Shubin
۲
۲
Viktor Kozlov
inprogress
۱۰:۰۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید