0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Modus Super Series
Reece Robinson
۳
۴
Niall Culleton
Finished
۱۴:۱۵
Niall Culleton
۲
۴
Andreas Harrysson
Finished
۱۵:۲۰
Gilbert van der Meijden
۴
۱
Andreas Harrysson
Finished
۱۲:۴۰
John Henderson
۴
۲
Andreas Harrysson
Finished
۱۳:۴۰
Gilbert van der Meijden
۴
۳
Reece Robinson
Finished
۱۵:۰۵
John Henderson
۲
۴
Gilbert van der Meijden
Finished
۱۶:۰۰
Andreas Harrysson
۴
۲
Reece Robinson
Finished
۱۳:۱۰
Tommy Morris
۴
۱
Gilbert van der Meijden
Finished
۱۴:۰۰
Niall Culleton
۲
۴
John Henderson
Finished
۱۴:۵۵
Reece Robinson
۰
۴
Tommy Morris
Finished
۱۵:۴۰
John Henderson
۴
۱
Tommy Morris
Finished
۱۲:۵۵
Niall Culleton
۱
۴
Gilbert van der Meijden
Finished
۱۳:۲۵
Andreas Harrysson
۴
۲
Tommy Morris
Finished
۱۴:۳۰
Reece Robinson
۳
۴
John Henderson
Finished
۱۲:۰۵
Tommy Morris
۴
۰
Niall Culleton
Finished
۱۲:۲۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید