0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Russia Liga Pro
Aleksey Lobanov
۲
۳
Maksim Mameka
Finished
۱۰:۱۵
Valeriy Zanev
۰
۳
Egorov Pavel Evgenevich
Finished
۱۱:۰۰
Evgeniy Ilyukhin
۲
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۲:۴۵
Andrei Khanevskii
۳
۲
Viktor Kochergin
Finished
۱۲:۱۵
Mikhail Sverdlov
۱
۳
Igor Mihaylov
Finished
۰۲:۴۵
Denys Lebedev
۲
۳
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۰۳:۰۰
Sergey Muslikov
۰
۳
Dmitriy Kugurushev
Finished
۰۹:۱۵
Vasiliy Rudenko
۱
۳
Valery Kutin
Finished
۰۴:۴۵
Dmitry Petrochenko
۱
۳
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۰۴:۳۰
Dmitriy Kugurushev
۳
۱
Vladimir Ippolitov
Finished
۰۸:۴۵
Oleg Popov
۳
۱
Aleksey Lobanov
Finished
۰۹:۴۵
Sergey Lanin
۱
۳
Taras Kononenko
Finished
۱۲:۴۵
Roman Zelenskii
۳
۱
Denis Molodtsov
Finished
۱۳:۰۰
Valery Kutin
۳
۰
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۰:۱۵
Evgeny Kalashnikov
۱
۳
Denys Lebedev
Finished
۰۰:۲۰
Valery Kutin
۳
۱
Igor Mihaylov
Finished
۰۱:۴۵
Oleg Kutuzov
۲
۳
Oleg Popov
Finished
۰۳:۱۵
Maksim Mameka
۲
۳
Oleg Popov
Finished
۰۸:۴۵
Oleg Kutuzov
۲
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۹:۱۵
Sergey Morozov
۳
۲
Alexander Klavdenkov
Finished
۱۳:۰۰
Oleg Popov
۳
۱
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۰:۳۵
Dmitriy Lyalichev
۲
۳
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۱:۰۰
Viktor Rakhmanovskii
۳
۲
Evgeny Kalashnikov
Finished
۰۱:۳۰
Dmitriy Lyalichev
۳
۲
Evgeny Kalashnikov
Finished
۰۲:۳۰
Yuriy Lbov
۳
۲
Valery Kutin
Finished
۰۳:۱۵
Aleksey Lobanov
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۸:۱۵
Kirill Serov
۳
۲
Valeriy Skomskov
Finished
۱۲:۱۵
Yuri Gavrilov
۰
۳
Konstantin Olshakov
Finished
۱۲:۳۰
Denis Molodtsov
۳
۰
Artem Alekseevich Troshkin
Finished
۱۲:۳۰
Viktor Kochergin
۰
۳
Sergey Lanin
Finished
۱۳:۱۵
Taras Kononenko
۲
۳
Andrei Khanevskii
Finished
۱۳:۴۵
Dmitrii Konstantinov
۰
۳
Kirill Serov
Finished
۱۳:۴۵
Igor Mihaylov
۱
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۰:۴۵
Mikhail Sverdlov
۱
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۱:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۰
Denisov Alexey
Finished
۰۱:۱۵
Oleg Popov
۳
۰
Maksim Mameka
Finished
۰۱:۴۵
Dmitry Petrochenko
۳
۱
Denys Lebedev
Finished
۰۲:۰۰
Igor Mihaylov
۳
۲
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۳:۴۵
Yuriy Lbov
۳
۱
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۴:۱۵
Daniil Mikheev
۳
۱
Lopatin Sergey
Finished
۰۸:۰۰
Viacheslav Seleznev
۱
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۰۸:۳۰
Vladimir Ippolitov
۳
۲
Oleg Kharlakin
Finished
۰۹:۴۵
Egorov Pavel Evgenevich
۳
۱
Igor Rokhlin
Finished
۱۰:۰۰
Daniil Mikheev
۱
۳
Viacheslav Seleznev
Finished
۱۰:۰۰
Oleg Kharlakin
۳
۲
Dmitriy Kugurushev
Finished
۱۰:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۰
Oleg Popov
Finished
۱۰:۴۵
Sergey Muslikov
۱
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۰:۴۵
Igor Minchenkov
۳
۰
Roman Zelenskii
Finished
۱۲:۰۰
Konstantin Olshakov
۳
۱
Sergey Morozov
Finished
۱۳:۳۰
Artem Alekseevich Troshkin
۲
۳
Igor Minchenkov
Finished
۱۳:۳۰
Igor Minchenkov
۳
۰
Denis Molodtsov
Finished
۱۴:۰۰
Alexander Klavdenkov
۲
۳
Yuri Gavrilov
Finished
۱۴:۰۰
Andrei Khanevskii
۲
۳
Sergey Lanin
Finished
۱۴:۱۵
Viktor Kochergin
۰
۳
Taras Kononenko
Finished
۱۴:۴۵
Konstantin Olshakov
۰
۳
Alexander Klavdenkov
Finished
۱۵:۰۰
Vladimir Slesarev
۱
۱
Yuriy Lbov
inprogress
۱۶:۱۵
Viktor Rakhmanovskii
۳
۱
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۰:۰۰
Maksim Mameka
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۰:۴۵
Denisov Alexey
۰
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۱۵
Vasiliy Rudenko
۳
۰
Yuriy Lbov
Finished
۰۲:۱۵
Evgeny Kalashnikov
۳
۱
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۳:۳۰
Maksim Mameka
۳
۰
Denisov Alexey
Finished
۰۳:۴۵
Denys Lebedev
۳
۲
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۴:۰۰
Oleg Kutuzov
۰
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۴:۱۵
Denisov Alexey
۳
۰
Oleg Popov
Finished
۰۴:۴۵
Oleg Kharlakin
۲
۳
Sergey Muslikov
Finished
۰۸:۱۵
Igor Rokhlin
۰
۳
Valeriy Zanev
Finished
۰۸:۳۰
Lopatin Sergey
۰
۳
Viacheslav Seleznev
Finished
۰۹:۰۰
Sergey Konstantinov
۱
۳
Egorov Pavel Evgenevich
Finished
۰۹:۰۰
Konstantin Bystrushkin
۳
۱
Daniil Mikheev
Finished
۰۹:۳۰
Valeriy Zanev
۳
۰
Sergey Konstantinov
Finished
۰۹:۳۰
Igor Rokhlin
۳
۱
Sergey Konstantinov
Finished
۱۰:۳۰
Lopatin Sergey
۳
۱
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۰:۳۰
Valeriy Skomskov
۰
۳
Dmitry Tsarsky
Finished
۱۳:۱۵
Kirill Serov
۳
۱
Dmitry Tsarsky
Finished
۱۴:۱۵
Roman Zelenskii
۲
۳
Artem Alekseevich Troshkin
Finished
۱۴:۳۰
Yuri Gavrilov
۳
۰
Sergey Morozov
Finished
۱۴:۳۰
Valeriy Skomskov
۳
۱
Dmitrii Konstantinov
Finished
۱۴:۴۵
Evgeny Glazun
۱
۱
Dmitry Petrochenko
inprogress
۱۶:۰۰
Igor Blinov
۰
۲
Sergey Kulikov
inprogress
۱۶:۱۵
Bazilevsky Vitaly
-
-
Ivan Bukhtiyarov
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Mikhail Smirnov
-
-
Nikita Shchavelev
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Vitaly Demchenko
-
-
Mikhail Mukhamedzhanov
بازی شروع نشده است
۱۶:۴۵
Dmitry Petrochenko
-
-
Bazilevsky Vitaly
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۰
Yuriy Lbov
-
-
Vitaly Demchenko
بازی شروع نشده است
۱۷:۱۵
Ivan Bukhtiyarov
-
-
Evgeny Glazun
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰
Mikhail Mukhamedzhanov
-
-
Vladimir Slesarev
بازی شروع نشده است
۱۷:۴۵
Evgeny Glazun
-
-
Bazilevsky Vitaly
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
Vladimir Slesarev
-
-
Vitaly Demchenko
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۵
Dmitry Petrochenko
-
-
Ivan Bukhtiyarov
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Yuriy Lbov
-
-
Mikhail Mukhamedzhanov
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۵
Alexander Zhelubenkov
-
-
Vasily Dedov
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
Vladimir Eremin
-
-
Ivan Soldatov
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
Nikita Bespalov
-
-
Mikhail Ignatov
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Dmitry Tunitsin
-
-
Oleg Butorin
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Semyon Korolev
-
-
Kirill Puzankov
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
Yaroslav Troyanov
-
-
Egor Markelov
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Vasily Dedov
-
-
Semyon Korolev
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Oleg Butorin
-
-
Yaroslav Troyanov
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Mikhail Ignatov
-
-
Ilya Novikov
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Kirill Puzankov
-
-
Alexander Zhelubenkov
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۵
Anton Boev
-
-
Vladimir Eremin
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۵
Ilya Novikov
-
-
Nikita Bespalov
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Egor Markelov
-
-
Dmitry Tunitsin
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Alexander Zhelubenkov
-
-
Semyon Korolev
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۵
Evgeny Grishaev
-
-
Fedor Ambrosimov
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Dmitry Tunitsin
-
-
Yaroslav Troyanov
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Vasily Dedov
-
-
Kirill Puzankov
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
Ivan Soldatov
-
-
Anton Boev
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
Oleg Butorin
-
-
Egor Markelov
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
  Czech Republic Pro League
Dusan Stusek
۲
۳
Vlastimil Pszczolka
Finished
۱۱:۰۰
Petr Otruba
۱
۳
Richard Vavricka
Finished
۱۱:۰۰
Cesta Havrda
۰
۳
Stanislav Olejarcik
Finished
۱۱:۰۰
Mihail Trinta
۳
۰
Milan Kolar
Finished
۱۱:۳۰
Kamil Novak
۲
۳
Jiri Zuzanek
Finished
۰۳:۰۰
Martin Sobisek
۳
۲
Tonar Lukas
Finished
۱۳:۳۰
Jiri Grohsgott
۰
۳
Cesta Havrda
Finished
۱۲:۰۰
Radek Sedlacek
۳
۱
Jan Przybyla
Finished
۰۱:۰۰
Jiri Louda
۳
۲
Jaroslav Bresky
Finished
۰۲:۰۰
Stanislav Olejarcik
۰
۳
Miroslav Vaclavik
Finished
۱۱:۳۰
Vlastimil Pszczolka
۳
۲
Adolf Huttl
Finished
۱۱:۳۰
Miroslav Patek
۰
۳
Petr Otruba
Finished
۱۲:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۱
۳
Tomas Regner
Finished
۱۳:۳۰
Jiri Stach
۱
۳
Robert Koczy
Finished
۱۴:۳۰
Martin Sobisek
۳
۲
Vratislav Petracek
Finished
۱۵:۳۰
Tomas Regner
۲
۳
Vladimir Kubat
Finished
۱۶:۰۰
Ladislav Svanda
۱
۳
Jan Kabelka
Finished
۰۰:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۲
Jan Steffan
Finished
۰۱:۰۰
Jan Vidourek
۱
۳
Vitezslav Malina
Finished
۰۱:۰۰
Jiri Zuzanek
۰
۳
Pavel Fojt
Finished
۰۲:۰۰
Michal Regner
۳
۲
Tomas Franek
Finished
۰۲:۳۰
Pavel Fojt
۲
۳
Kamil Novak
Finished
۰۴:۳۰
Mihail Trinta
۳
۲
Zdenek Kasinski
Finished
۰۹:۳۰
Stanislav Olejarcik
۳
۰
Jiri Grohsgott
Finished
۰۹:۳۰
Vlastimil Pszczolka
۳
۰
Milan Zika
Finished
۰۹:۳۰
Petr Budinsky
۳
۱
Petr Otruba
Finished
۱۰:۰۰
Adolf Huttl
۳
۰
Dusan Stusek
Finished
۱۰:۰۰
Milan Zika
۳
۲
Dusan Stusek
Finished
۱۲:۰۰
Richard Vavricka
۳
۱
Petr Budinsky
Finished
۱۳:۰۰
Ondrej Svoboda
۱
۳
Lubomir Jonas
Finished
۱۵:۰۰
Lubomir Jonas
۳
۲
Oldrich Lzicar
Finished
۱۵:۳۰
Michal Vavrecka
۲
۳
Radek Sedlacek
Finished
۰۰:۰۰
Kamil Novak
۲
۳
Kostal Marek
Finished
۰۱:۳۰
Jaroslav Bresky
۳
۲
Milan Klement
Finished
۰۴:۳۰
Jiri Louda
۳
۱
Tomas Franek
Finished
۰۵:۰۰
Tomas Franek
۳
۱
Jaroslav Bresky
Finished
۰۶:۳۰
Jiri Louda
۲
۳
Michal Regner
Finished
۰۷:۰۰
Miroslav Patek
۲
۳
Petr Budinsky
Finished
۱۰:۳۰
Zdenek Kasinski
۳
۱
Milan Kolar
Finished
۱۰:۳۰
Jiri Grohsgott
۲
۳
Miroslav Vaclavik
Finished
۱۰:۳۰
Milan Regner
۳
۱
Mihail Trinta
Finished
۱۱:۰۰
Miroslav Vaclavik
۳
۱
Stanislav Olejarcik
Finished
۱۳:۰۰
Robert Koczy
۳
۲
Adam Strelec
Finished
۱۴:۰۰
Jaroslav Prokupek
۰
۳
Martin Sobisek
Finished
۱۵:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۲
۳
Milan Chalupnicek
Finished
۱۵:۳۰
Marek Volny
۲
۳
Michal Vavrecka
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Andrle
۳
۰
Plachy Jiri
Finished
۰۱:۰۰
Milan Klement
۰
۳
Michal Regner
Finished
۰۱:۳۰
Kostal Marek
۳
۱
Radim Pavelka
Finished
۰۲:۳۰
Jiri Zuzanek
۳
۰
Radim Pavelka
Finished
۰۵:۰۰
Pavel Fojt
۳
۲
Kostal Marek
Finished
۰۵:۳۰
Radim Pavelka
۳
۱
Kamil Novak
Finished
۰۶:۰۰
Jiri Zuzanek
۳
۰
Kostal Marek
Finished
۰۷:۰۰
Richard Vavricka
۳
۲
Miroslav Patek
Finished
۰۹:۳۰
Miroslav Vaclavik
۳
۱
Cesta Havrda
Finished
۱۰:۰۰
Richard Vavricka
۳
۱
Petr Budinsky
Finished
۱۱:۳۰
Zdenek Kasinski
۲
۳
Milan Regner
Finished
۱۲:۰۰
Cesta Havrda
۳
۲
Jiri Grohsgott
Finished
۱۲:۳۰
Mihail Trinta
۰
۳
Milan Regner
Finished
۱۳:۰۰
Vlastimil Pszczolka
۱
۳
Adolf Huttl
Finished
۱۳:۰۰
Petr Osvald
۳
۱
Jiri Stach
Finished
۱۳:۳۰
Oldrich Lzicar
۰
۳
Ondrej Svoboda
Finished
۱۴:۰۰
Milan Chalupnicek
۳
۲
Vladimir Kubat
Finished
۱۴:۰۰
Tonar Lukas
۳
۲
Vratislav Petracek
Finished
۱۴:۳۰
Tomas Regner
۳
۱
Milan Chalupnicek
Finished
۱۴:۳۰
Hvojka Milan sr.
۲
۳
Oldrich Lzicar
Finished
۱۴:۳۰
Adam Strelec
۳
۱
Petr Osvald
Finished
۱۵:۰۰
Vladimir Kubat
۱
۳
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۵:۰۰
Petr Osvald
۱
۳
Robert Koczy
Finished
۱۵:۳۰
Hvojka Milan sr.
۳
۱
Ondrej Svoboda
Finished
۱۶:۰۰
Jiri Stach
۰
۳
Adam Strelec
Finished
۱۶:۰۰
Jan Steffan
۰
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Andrle
۳
۱
Lukas Krok
Finished
۰۰:۰۰
Jan Divecky
۳
۰
Lukas Krok
Finished
۰۰:۳۰
Ladislav Svanda
۳
۰
Jan Kabelka
Finished
۰۰:۳۰
Milan Klement
۲
۳
Jiri Louda
Finished
۰۳:۰۰
Tomas Franek
۳
۰
Jaroslav Bresky
Finished
۰۳:۳۰
Radim Pavelka
۳
۰
Pavel Fojt
Finished
۰۳:۳۰
Michal Regner
۱
۳
Jiri Louda
Finished
۰۴:۰۰
Kostal Marek
۱
۳
Jiri Zuzanek
Finished
۰۴:۰۰
Jaroslav Bresky
۰
۳
Michal Regner
Finished
۰۵:۳۰
Tomas Franek
۳
۰
Milan Klement
Finished
۰۶:۰۰
Milan Kolar
۳
۰
Milan Regner
Finished
۱۰:۰۰
Milan Zika
۱
۳
Adolf Huttl
inprogress
۱۰:۳۰
Lubomir Jonas
۰
۳
Hvojka Milan sr.
Finished
۱۳:۳۰
Vratislav Petracek
۳
۰
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۴:۰۰
Tonar Lukas
۳
۱
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۶:۰۰
  Europe TT Elite Series
Buczynski Witold
۱
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۸:۱۵
Jakub Grzegorczyk
۰
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۷:۳۰
Grzegorz Adamiak
۳
۰
Lukasz Jarocki
Finished
۰۸:۲۰
Damian Korczak
۱
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۲:۴۵
Daniel Bak
۳
۱
Piotr Cyrnek
Finished
۰۹:۰۵
Felkel Grzegorz
۳
۱
Amirreza Abbasi
Finished
۱۱:۳۰
Felkel Grzegorz
۲
۳
Daniel Bak
Finished
۰۹:۵۵
Marcin Jadczyk
۱
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۱:۵۵
Mateusz Misiak
۱
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۴:۴۵
Buczynski Witold
۰
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۶:۴۰
Daniel Bak
۳
۲
Petr David
Finished
۱۱:۰۵
Maciej Podsiadlo
۳
۲
Maciej Nowalinski
Finished
۱۳:۱۰
Filbrandt Tomasz
۰
۱
Wojciech Gluszek
inprogress
۱۴:۵۵
Grzegorz Adamiak
۳
۰
Maciej Nowalinski
Finished
۱۴:۵۵
Schaniel Krzysztof
۳
۲
Fomin Yurij
Finished
۱۵:۲۵
Maciej Podsiadlo
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۵:۳۰
Filip Mlynarski
۳
۲
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۵:۴۵
Karol Wisniewski
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۰:۴۰
Lukasz Jarocki
۰
۳
Petr David
Finished
۰۱:۵۰
Adrian Fabis
۲
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۴:۴۵
Jakub Grzegorczyk
۳
۲
Adrian Fabis
Finished
۰۶:۲۰
Felkel Grzegorz
۲
۳
Petr David
Finished
۰۸:۴۰
Maciej Podsiadlo
۳
۰
Filip Mlynarski
Finished
۱۲:۰۰
Piotr Cyrnek
۱
۳
Petr David
Finished
۱۳:۰۵
Adrian Eliasz
۲
۳
Aleksander Lilien
Finished
۰۰:۰۵
Rudomina Kamil
۲
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۰:۳۰
Krzysztof Kotyl
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۴:۲۰
Jaroslaw Rolak
۳
۱
Adam Kasperski
Finished
۰۵:۵۵
Rudomina Kamil
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۷:۲۹
Amirreza Abbasi
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Grzegorz Adamiak
۳
۱
Maciej Podsiadlo
Finished
۰۹:۳۵
Maciej Nowalinski
۲
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۰:۰۰
Filip Mlynarski
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۱۰:۲۵
Amirreza Abbasi
۲
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۰:۴۵
Maciej Podsiadlo
۳
۰
Lukasz Jarocki
Finished
۱۰:۴۵
Felkel Grzegorz
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۲:۴۰
Filbrandt Tomasz
۰
۲
Zochniak Jakub
inprogress
۱۲:۵۶
Fomin Yurij
۱
۰
Mariusz Adamus
inprogress
۱۳:۲۵
Artur Sobel
۱
۰
Filbrandt Tomasz
inprogress
۱۳:۴۵
Schaniel Krzysztof
۱
۰
Rafal Skotniczny
inprogress
۱۳:۵۰
Felkel Grzegorz
۱
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۴:۱۵
Piotr Cyrnek
۱
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۱۵:۰۵
Artur Sobel
۲
۳
Dawid Kotwica
Finished
۱۵:۲۰
Daniel Bak
۲
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۵:۵۵
Filip Mlynarski
۳
۰
Lukasz Jarocki
Finished
۰۰:۱۵
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Szymon Radlo
inprogress
۰۰:۵۵
Filip Mlynarski
۳
۲
Krystian Kolodziej
Finished
۰۱:۲۵
Aleksander Lilien
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۴۵
Karol Wisniewski
۳
۱
Maciej Domin
Finished
۰۲:۱۵
Buczynski Witold
۲
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۲:۴۰
Mateusz Misiak
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۳۵
Jakub Grzegorczyk
۱
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۵:۰۵
Buczynski Witold
۳
۲
Adrian Fabis
Finished
۰۵:۳۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۵:۳۵
Zochniak Jakub
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۶:۲۵
Adrian Fabis
۳
۱
Blazej Szczepanek
Finished
۰۷:۵۵
Artur Sobel
۳
۱
Mateusz Misiak
Finished
۰۸:۳۵
Maciej Podsiadlo
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۰۸:۴۵
Marcin Jadczyk
۰
۳
Petr David
Finished
۱۰:۲۰
Grzegorz Adamiak
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۱:۱۰
Maciej Nowalinski
۰
۳
Damian Korczak
Finished
۱۱:۳۵
Daniel Bak
۳
۱
Amirreza Abbasi
Finished
۱۲:۲۰
Grzegorz Adamiak
۱
۳
Maciej Nowalinski
Finished
۱۲:۲۰
Daniel Bak
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۳۰
Filip Mlynarski
۲
۰
Lukasz Jarocki
Finished
۱۳:۳۵
Amirreza Abbasi
۳
۰
Petr David
Finished
۱۳:۵۵
Piotr Gumulinski
۲
۳
Mariusz Adamus
Finished
۱۴:۱۰
Dawid Kotwica
۰
۱
Zochniak Jakub
inprogress
۱۴:۳۵
Krystian Kolodziej
۲
۳
Damian Korczak
Finished
۱۵:۲۰
Linek Adam
۳
۰
Zochniak Jakub
Finished
۱۵:۴۰
Bernacki Lukasz
۰
۱
Rafal Skotniczny
inprogress
۱۵:۵۰
Filbrandt Tomasz
۳
۰
Dawid Kotwica
Finished
۱۶:۰۵
Damian Korczak
۲
۲
Karol Wisniewski
inprogress
۱۶:۱۰
Maciej Domin
۱
۳
Petr David
Finished
۰۱:۰۵
Adrian Eliasz
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۱:۲۰
Rudomina Kamil
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۲:۱۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۴۵
Jakub Grzegorczyk
۳
۱
Adam Kasperski
Finished
۰۳:۰۵
Rudomina Kamil
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۳:۱۰
Adrian Fabis
۰
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۳:۳۰
Buczynski Witold
۱
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۳:۵۵
Rudomina Kamil
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۵۵
Jaroslaw Rolak
۲
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۴:۲۰
Krzysztof Kotyl
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۱۰
Rudomina Kamil
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۶:۰۰
Adam Kasperski
۳
۰
Blazej Szczepanek
Finished
۰۷:۰۵
Schaniel Krzysztof
۳
۱
Fomin Yurij
Finished
۰۹:۲۵
Wojciech Gluszek
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۹:۴۵
Bernacki Lukasz
۱
۰
Rafal Skotniczny
inprogress
۱۳:۰۰
Dawid Kotwica
۰
۱
Linek Adam
inprogress
۱۳:۲۰
Grzegorz Adamiak
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۱۳:۵۵
Filip Mlynarski
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۱۴:۳۰
Daniel Bak
۱
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۴:۴۰
Piotr Gumulinski
۲
۰
Schaniel Krzysztof
inprogress
۱۶:۱۵
Marcin Jadczyk
۱
۰
Felkel Grzegorz
inprogress
۱۶:۲۰
  Germany Challenger Series
Adrien Coton
۲
۳
Mykhailo Mosiuk
Finished
۱۳:۰۰
Adrien Coton
۳
۱
Michael Fuchs
Finished
۱۱:۳۰
Aurel Tihi
۲
۳
Michael Fuchs
Finished
۱۲:۳۰
Marco Stefanidis
۰
۳
Michael Fuchs
Finished
۱۰:۰۰
Marco Stefanidis
۳
۰
Aurel Tihi
Finished
۱۱:۰۰
Marco Stefanidis
۳
۱
Adrien Coton
Finished
۱۲:۰۰
Aurel Tihi
۳
۱
Alexander Krebs
Finished
۱۴:۰۰
Marco Stefanidis
۳
۱
Mykhailo Mosiuk
Finished
۱۵:۰۰
Marco Stefanidis
-
-
Alexander Krebs
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۰
Michael Fuchs
-
-
Mykhailo Mosiuk
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
Aurel Tihi
-
-
Miad Lotfijanabadi
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Michael Fuchs
-
-
Alexander Krebs
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Aurel Tihi
-
-
Mykhailo Mosiuk
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Miad Lotfijanabadi
-
-
Alexander Krebs
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Adrien Coton
۰
۳
Aurel Tihi
Finished
۱۰:۳۰
Marco Stefanidis
۳
۱
Miad Lotfijanabadi
Finished
۱۳:۳۰
Adrien Coton
۳
۰
Alexander Krebs
Finished
۱۵:۳۰
Michael Fuchs
-
-
Miad Lotfijanabadi
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Adrien Coton
-
-
Miad Lotfijanabadi
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Miad Lotfijanabadi
-
-
Mykhailo Mosiuk
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
  World ITTF South American Championships
Eric Jouti
۰
۴
Horacio Cifuentes
Finished
۰۰:۲۵
  World TT-CUP
Skura Eryk
۳
۱
Karol Sulkowski
Finished
۰۰:۰۵
Martin Plihal
۱
۳
Michal Nemec
Finished
۰۰:۲۰
Zdenek Dusek
۳
۲
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۰:۲۵
Zbigniew Gudz
۰
۳
Zozulya Artem
Finished
۰۰:۳۰
Dominik Lafek
۲
۳
Martin Boltik
Finished
۰۰:۵۵
Jaroslav Sprongl
۳
۱
Radek Zeman
Finished
۰۰:۵۵
Michal Nemec
۳
۲
Martin Plihal
Finished
۰۱:۲۵
Martin Boltik
۳
۲
Dominik Lafek
Finished
۰۱:۳۵
Wenda Krzysztof
۱
۳
Rus Maksymilian
Finished
۰۱:۴۰
Zdenek Dusek
۱
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۲:۰۵
Zozulya Artem
۳
۱
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۰۲:۱۰
Emil Michalski
۳
۱
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۲:۳۰
Marek Pyzik
۳
۲
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۳:۳۰
Marek Pyzik
۳
۲
Cezary Krawczyk
Finished
۰۴:۳۰
Marek Pyzik
۰
۳
Emil Michalski
Finished
۰۶:۳۰
Cezary Krawczyk
۳
۱
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۷:۰۰
Cezary Krawczyk
۲
۳
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۷:۳۰
Emil Michalski
۳
۲
Marek Pyzik
Finished
۰۸:۱۰
Michal Lysakowski
۲
۳
Adam Gdula
Finished
۰۸:۳۰
Blazej Warpas
۳
۲
Filip Kociuba
Finished
۰۹:۰۰
Sylwester Wloszek
۳
۰
Dawid Stapor
Finished
۰۹:۳۰
Gala Bartlomiej
۱
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۰۹:۳۵
Sanchez Juan A
۰
۳
Leon Jose Garcia
Finished
۰۹:۴۰
Srnka Jan
۳
۱
Andrei Knazik
Finished
۰۹:۵۰
Michal Lysakowski
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۱۰:۰۰
Stapor Rafal
۳
۲
Gola Pawel
Finished
۱۰:۰۵
Guillermo Sanchez
۳
۲
Francisco Moya
Finished
۱۰:۱۰
Radek Muller
۳
۰
Bohuslav Budik
Finished
۱۰:۲۰
Tomas Cafourek
۲
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۰:۲۵
Dawid Stapor
۰
۳
Adam Gdula
Finished
۱۰:۳۰
Karol Sulkowski
۰
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۰:۳۵
Sanchez Juan A
۲
۳
Francisco Moya
Finished
۱۰:۴۰
Srnka Jan
۱
۳
Bohuslav Budik
Finished
۱۰:۵۰
Petr Kotrbaty
۲
۳
Ales Brandtl
Finished
۱۰:۵۵
Blazej Warpas
۳
۲
Sylwester Wloszek
Finished
۱۱:۰۰
Gala Bartlomiej
۲
۳
Stapor Rafal
Finished
۱۱:۰۵
Leon Jose Garcia
۱
۳
Guillermo Sanchez
Finished
۱۱:۱۰
Andrei Knazik
۳
۲
Radek Muller
Finished
۱۱:۲۰
Tomas Cafourek
۰
۳
Ales Brandtl
Finished
۱۱:۲۵
Michal Lysakowski
۳
۱
Dawid Stapor
Finished
۱۱:۳۰
Karol Sulkowski
۳
۰
Gola Pawel
Finished
۱۱:۳۵
Sanchez Juan A
۱
۳
Guillermo Sanchez
Finished
۱۱:۴۰
Srnka Jan
۰
۳
Radek Muller
Finished
۱۱:۵۰
Ondrej Fiklik
۰
۳
Petr Kotrbaty
Finished
۱۱:۵۵
Sylwester Wloszek
۱
۳
Filip Kociuba
Finished
۱۲:۰۰
Stapor Rafal
۳
۱
Bartlomiej Molka
Finished
۱۲:۰۵
Francisco Moya
۱
۳
Leon Jose Garcia
Finished
۱۲:۱۰
Bohuslav Budik
۳
۱
Andrei Knazik
Finished
۱۲:۲۰
Tomas Cafourek
۲
۳
Petr Kotrbaty
Finished
۱۲:۲۵
Blazej Warpas
۱
۳
Adam Gdula
Finished
۱۲:۳۰
Karol Sulkowski
۰
۳
Stapor Rafal
Finished
۱۲:۳۵
Srnka Jan
۳
۲
Andrei Knazik
Finished
۱۲:۵۵
Ales Brandtl
۳
۱
Ondrej Fiklik
Finished
۱۲:۵۵
Michal Lysakowski
۲
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۳:۰۰
Gala Bartlomiej
۳
۱
Gola Pawel
Finished
۱۳:۰۵
Guillermo Sanchez
۲
۳
Leon Jose Garcia
Finished
۱۳:۱۵
Radek Muller
۳
۲
Bohuslav Budik
Finished
۱۳:۲۵
Blazej Warpas
۳
۲
Dawid Stapor
Finished
۱۳:۳۰
Ondrej Fiklik
۳
۰
Tomas Cafourek
Finished
۱۳:۳۰
Karol Sulkowski
۰
۳
Gala Bartlomiej
Finished
۱۳:۳۵
Petr Libovicky
۲
۳
Petr Litomisky
Finished
۱۳:۵۰
Filip Kociuba
۳
۰
Adam Gdula
Finished
۱۴:۰۰
Ales Brandtl
۳
۲
Petr Kotrbaty
Finished
۱۴:۰۰
Gola Pawel
۳
۰
Bartlomiej Molka
Finished
۱۴:۰۵
Martin Novak
۲
۳
Pavel Vyvial
Finished
۱۴:۲۰
Daniel Zelezny
۳
۱
Petr Vodal
Finished
۱۴:۲۵
Michal Lysakowski
۳
۱
Blazej Warpas
Finished
۱۴:۳۰
Gala Bartlomiej
۰
۳
Karol Sulkowski
Finished
۱۴:۳۵
Petr Libovicky
۰
۳
Pavel Vyvial
Finished
۱۴:۵۰
Christian Kratochvil
۳
۲
Pavel Cibik
Finished
۱۴:۵۵
Sylwester Wloszek
۰
۳
Adam Gdula
Finished
۱۵:۰۰
Stapor Rafal
۲
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۵:۰۵
Petr Litomisky
۳
۰
Martin Novak
Finished
۱۵:۲۰
Daniel Zelezny
۲
۳
Pavel Cibik
Finished
۱۵:۲۵
Dawid Stapor
۱
۳
Filip Kociuba
Finished
۱۵:۳۰
Kamil Klocek
۲
۳
Fabian Sikora
Finished
۱۵:۳۵
Petr Libovicky
۱
۳
Martin Novak
Finished
۱۵:۵۰
Petr Vodal
۳
۱
Christian Kratochvil
Finished
۱۵:۵۵
Kacper Nagel
۳
۱
Karol Guzy
Finished
۱۶:۰۵
Sylwester Wloszek
۳
۱
Dawid Stapor
Finished
۱۶:۱۰
Pavel Vyvial
۰
۱
Petr Litomisky
inprogress
۱۶:۲۰
Daniel Zelezny
۱
۰
Christian Kratochvil
inprogress
۱۶:۲۵
  World Ping Pong Point
Oleksandr Leonenko
۰
۳
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۰۸:۱۷
Roiland Dmytro
۲
۳
Serhii Baranovskyi
Finished
۰۸:۴۷
Oleksandr Leonenko
۱
۳
Serhii Baranovskyi
Finished
۰۹:۱۷
Roiland Dmytro
۳
۰
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۰۹:۴۷
Oleksandr Leonenko
۳
۲
Roiland Dmytro
Finished
۱۰:۱۷
Serhii Baranovskyi
۰
۳
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۰:۴۷
Roiland Dmytro
۳
۰
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۱:۱۷
Bezkrovnyi Oleh
۳
۱
Serhii Baranovskyi
Finished
۱۱:۴۷
Bezkrovnyi Oleh
۳
۱
Roiland Dmytro
Finished
۱۲:۱۷
Serhii Baranovskyi
۲
۳
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۲:۴۷
Bezkrovnyi Oleh
۳
۱
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۳:۱۷
Serhii Baranovskyi
۱
۳
Roiland Dmytro
Finished
۱۳:۴۷
Volodymyr Andrievskiy
۲
۳
Goncharov Oleksandr
Finished
۱۵:۱۷
Skorokhod Sergiy
۰
۳
Volodymyr Kononikhin
Finished
۱۵:۴۷
Volkohon Oleksandr
۰
۰
Goncharov Oleksandr
Cancelled
۱۶:۱۷
  Belarus Liga Pro
Viktor Kozlov
۳
۲
Lugovskii Sergei Grigorevich
Finished
۰۸:۳۰
Iurii Zakharov
۳
۱
Nikolai Muroveiko
Finished
۰۹:۰۰
Lugovskii Sergei Grigorevich
۰
۳
Iurii Zakharov
Finished
۰۹:۳۰
Nikolai Muroveiko
۲
۳
Viktor Kozlov
Finished
۱۰:۰۰
Viktor Kozlov
۳
۲
Iurii Zakharov
inprogress
۱۰:۳۰
Lugovskii Sergei Grigorevich
۲
۳
Nikolai Muroveiko
Finished
۱۱:۰۰
Brutskii Vladislav
۳
۰
Sergei Gus
Finished
۱۲:۳۰
Shepelevich Igor Dmitrievich
۱
۳
Artem Kolesnev
Finished
۱۳:۰۰
Sergei Gus
۳
۱
Shepelevich Igor Dmitrievich
Finished
۱۳:۳۰
Artem Kolesnev
۱
۳
Brutskii Vladislav
Finished
۱۴:۰۰
Brutskii Vladislav
۳
۰
Shepelevich Igor Dmitrievich
Finished
۱۴:۳۰
Sergei Gus
۳
۲
Artem Kolesnev
Finished
۱۵:۰۰
Aleksandr Sidorkov
-
-
Logunov Aleksandr Petrovich
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
  Czech Republic TT Star Series
Janos Bence Majoros
۱
۳
Tomas Tregler
Finished
۰۹:۳۰
Jakub Zelinka
۳
۱
Denis Dorcescu
Finished
۱۰:۰۰
Lubomir Jancarik
۰
۳
David Reitspies
Finished
۱۰:۳۰
Dmitrij Prokopcov
۱
۳
Piccolin Jordy
Finished
۱۱:۰۰
Janos Bence Majoros
۰
۳
Jakub Zelinka
Finished
۱۱:۳۰
Lubomir Jancarik
۳
۲
Denis Dorcescu
Finished
۱۲:۰۰
Piccolin Jordy
۳
۰
Tomas Tregler
Finished
۱۲:۳۰
Dmitrij Prokopcov
۲
۳
David Reitspies
Finished
۱۳:۰۰
Janos Bence Majoros
۰
۳
Lubomir Jancarik
Finished
۱۳:۳۰
Jakub Zelinka
۰
۳
Tomas Tregler
Finished
۱۴:۰۰
Dmitrij Prokopcov
۳
۰
Denis Dorcescu
Finished
۱۴:۳۰
Piccolin Jordy
۱
۳
David Reitspies
Finished
۱۵:۰۰
Jakub Zelinka
۱
۳
Lubomir Jancarik
Finished
۱۵:۳۰
Janos Bence Majoros
۳
۰
Dmitrij Prokopcov
Finished
۱۶:۰۰
David Reitspies
۲
۲
Tomas Tregler
inprogress
۱۶:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید