0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World NBA 2K23 Cyber League
Toronto Raptors (Cyber)
۹۳
۱۰۰
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۰:۳۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۱۰۳
۹۸
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۲۳:۵۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۰
۸۷
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۸:۳۰
Utah Jazz (Cyber)
۸۸
۱۱۵
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۹:۵۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۰۴
۹۱
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۰۲
۱۱۵
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۷:۵۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۰۵
۹۸
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۲۰:۳۰
Miami Heat (Cyber)
۱۰۶
۱۰۹
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۱:۵۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۰۲
۱۱۲
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۷:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۰۸
۱۰۰
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۱:۵۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۰۴
۹۶
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۳:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۰۷
۱۱۲
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۲۲:۳۰
Denver Nuggets (Cyber)
۹۹
۱۰۸
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۶:۳۰
Phoenix Suns (Cyber)
۹۸
۱۱۳
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۲۱:۵۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۰۳
۹۶
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۲:۳۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۰۱
۱۰۹
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
Miami Heat (Cyber)
۱۱۰
۹۲
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۱:۱۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۲۰
۱۲۲
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۶:۳۰
Chicago Bulls (Cyber)
۹۲
۱۰۹
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۷:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۹۶
۸۵
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۹:۱۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۹۶
۱۰۰
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۳:۵۰
Phoenix Suns (Cyber)
۹۶
۱۰۴
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۵:۱۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۰۱
۱۰۹
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۲:۳۰
Denver Nuggets (Cyber)
۹۳
۱۱۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۸:۳۰
Utah Jazz (Cyber)
۷۵
۹۸
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۲۳:۱۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۳۸
۳۶
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۰:۰۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۲۹
۵۴
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۰:۴۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۳۱
۵۲
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۱:۰۰
Boston Celtics (Cyber)
۹۰
۱۱۴
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۱:۱۰
Denver Nuggets (Cyber)
۴۸
۳۵
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۱:۲۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۴۳
۴۰
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۱:۴۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۴۱
۲۶
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۲:۲۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۳۳
۴۱
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۲:۴۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۴۳
۵۱
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۳:۰۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۱۲
۱۱۶
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۳:۱۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۵۱
۴۲
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۳:۲۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۴۴
۴۵
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۳:۴۰
Toronto Raptors (Cyber)
۲۹
۳۷
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۴:۰۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۳۵
۴۴
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۴:۲۰
Toronto Raptors (Cyber)
۸۷
۱۱۳
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۴:۳۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۳۲
۴۴
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۵:۰۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۳۰
۳۷
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۵:۲۰
Utah Jazz (Cyber)
۷۹
۱۱۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۵:۵۰
Denver Nuggets (Cyber)
۴۴
۳۴
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۶:۴۰
Toronto Raptors (Cyber)
۴۱
۵۳
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۷:۰۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۵۰
۳۴
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۷:۴۰
Golden State Warriors (Cyber)
-
-
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۸:۰۰
Toronto Raptors (Cyber)
۴۵
۵۱
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۸:۲۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۵۶
۴۸
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۸:۴۰
Brooklyn Nets (Cyber)
-
-
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۹:۰۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۳۸
۴۶
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۹:۲۰
Miami Heat (Cyber)
۴۶
۴۱
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۹:۴۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۳۶
۴۴
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۰:۲۰
Boston Celtics (Cyber)
۴۸
۳۹
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۰:۴۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۵۵
۴۲
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۱:۴۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۲۲
۴۹
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۲:۰۰
Miami Heat (Cyber)
۵۱
۴۱
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۲:۴۰
Boston Celtics (Cyber)
۳۴
۴۴
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۳:۰۰
Toronto Raptors (Cyber)
۴۶
۵۴
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۳:۲۰
Phoenix Suns (Cyber)
۴۵
۳۶
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۳:۴۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۳
۹۸
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۳:۵۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۲۹
۳۶
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۴:۰۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
-
-
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۴:۲۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۰۲
۹۴
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۴:۳۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۴۰
۳۳
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۴:۴۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۵۲
۴۵
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۵:۰۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۱۰
۸۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۵:۱۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۴۰
۳۱
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۵:۲۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۴۲
۴۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۵:۴۰
Phoenix Suns (Cyber)
۹۲
۱۰۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۵:۵۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۳۱
۵۱
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۶:۰۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۴۶
۵۲
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۶:۲۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۴۶
۳۹
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۶:۴۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۵۵
۵۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۷:۲۰
Miami Heat (Cyber)
۴۱
۵۳
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۷:۴۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۹۸
۷۸
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۷:۵۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۴۸
۳۴
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۸:۰۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۳۹
۴۷
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۸:۲۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۴۴
۳۳
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۸:۴۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۴۲
۴۷
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۹:۰۰
Denver Nuggets (Cyber)
۲۷
۴۹
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۹:۲۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۴۱
۳۴
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۹:۴۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۳۴
۴۰
Miami Heat (Cyber)
Finished
۲۰:۰۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۴۲
۳۲
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۲۰:۲۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۹
۵۲
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۲۰:۴۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۰۱
۱۲۳
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۲۱:۱۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۳۶
۴۵
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۲۱:۲۰
Miami Heat (Cyber)
۴۴
۳۶
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۲۲:۰۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۳۴
۴۱
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۲۲:۲۰
Toronto Raptors (Cyber)
۳۰
۴۸
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۲۲:۴۰
Atlanta Hawks (Cyber)
-
-
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۲۳:۴۰
  World NBA 2K22 Cyber Euro League
Real Madrid (cyber)
۶۷
۷۴
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۰۱:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۷۵
۶۷
Maccabi (cyber)
Finished
۰۶:۰۵
CSKA (cyber)
۵۹
۶۶
Barcelona (Cyber)
Finished
۰۸:۳۵
Bayern Munich (Cyber)
۴۵
۷۰
Real Madrid (cyber)
Finished
۰۹:۳۵
Real Madrid (cyber)
۶۷
۵۴
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۱۲:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۷۵
۷۷
Baskonia (Cyber)
Finished
۱۲:۳۵
Baskonia (Cyber)
۷۵
۷۷
Barcelona (Cyber)
Finished
۱۵:۰۵
Real Madrid (cyber)
۶۲
۶۹
Olimpia (cyber)
Finished
۱۷:۰۵
Barcelona (Cyber)
۷۹
۸۷
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۲۳:۰۵
Maccabi (cyber)
۶۶
۷۳
Zenit (Cyber)
Finished
۰۰:۳۵
CSKA (cyber)
۸۰
۷۴
Maccabi (cyber)
Finished
۰۲:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۷۸
۶۴
Baskonia (Cyber)
Finished
۰۷:۰۵
Monaco (cyber)
۶۷
۸۷
Barcelona (Cyber)
Finished
۱۳:۰۵
Maccabi (cyber)
۶۸
۷۹
Monaco (cyber)
Finished
۱۷:۳۵
Barcelona (Cyber)
۷۳
۶۲
Zenit (Cyber)
Finished
۱۸:۳۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
۶۳
۶۸
Maccabi (cyber)
Finished
۲۳:۳۵
Barcelona (Cyber)
۶۰
۴۸
Anadolu Efes (cyber)
Finished
۰۰:۰۵
Olimpia (cyber)
۸۲
۷۷
Barcelona (Cyber)
Finished
۰۱:۳۵
Barcelona (Cyber)
۶۹
۷۱
Zenit (Cyber)
Finished
۰۳:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۷۶
۶۶
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۴:۰۵
Bayern Munich (Cyber)
۶۳
۷۰
Monaco (cyber)
Finished
۰۵:۳۵
Crvena Zvezda (cyber)
۸۷
۵۷
Monaco (cyber)
Finished
۱۰:۰۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
۵۷
۶۶
CSKA (cyber)
Finished
۱۳:۳۵
CSKA (cyber)
۷۲
۵۳
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۱۶:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۷۲
۶۴
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۱۸:۰۵
Maccabi (cyber)
۵۶
۷۷
Olimpia (cyber)
Finished
۱۹:۳۵
Baskonia (Cyber)
۵۶
۸۱
Anadolu Efes (cyber)
Finished
۲۰:۰۵
Zenit (Cyber)
۷۳
۵۷
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۲۰:۳۵
Barcelona (Cyber)
۴۶
۸۳
CSKA (cyber)
Finished
۲۱:۰۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
۶۹
۸۱
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۲۱:۳۵
Olimpia (cyber)
۴۴
۷۹
Real Madrid (cyber)
Finished
۲۲:۰۵
Monaco (cyber)
۷۵
۵۸
Baskonia (Cyber)
Finished
۲۲:۳۵
Crvena Zvezda (cyber)
۶۸
۵۹
Monaco (cyber)
Finished
۰۲:۳۵
Baskonia (Cyber)
۷۹
۶۰
CSKA (cyber)
Finished
۰۳:۳۵
Maccabi (cyber)
۶۴
۷۱
Olimpia (cyber)
Finished
۰۴:۳۵
Real Madrid (cyber)
۸۴
۶۵
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۵:۰۵
Barcelona (Cyber)
۵۵
۷۱
Real Madrid (cyber)
Finished
۰۶:۳۵
Zenit (Cyber)
۸۵
۶۲
Monaco (cyber)
Finished
۰۷:۳۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
۶۵
۷۶
Anadolu Efes (cyber)
Finished
۰۸:۰۵
Olimpia (cyber)
۷۴
۴۹
Zenit (Cyber)
Finished
۰۹:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۷۹
۶۱
Barcelona (Cyber)
Finished
۱۰:۳۵
Baskonia (Cyber)
۷۰
۶۱
Zenit (Cyber)
Finished
۱۱:۰۵
Olimpia (cyber)
۸۰
۶۴
CSKA (cyber)
Finished
۱۱:۳۵
Zenit (Cyber)
۹۲
۴۳
Anadolu Efes (cyber)
Finished
۱۴:۰۵
Olimpia (cyber)
۸۷
۶۶
Monaco (cyber)
Finished
۱۴:۳۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
۷۰
۵۱
Real Madrid (cyber)
Finished
۱۵:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۷۸
۵۱
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۱۶:۰۵
Real Madrid (cyber)
۸۹
۶۴
CSKA (cyber)
Finished
۱۹:۰۵
  World NBA 2K23 1x1
NIkola Jokic
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۳:۲۵
Jimmy Butler
۹
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۷:۵۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۸
Michael Jordan
Finished
۰۰:۳۵
NIkola Jokic
۱۵
۱۳
Luka Doncic
Finished
۰۰:۴۵
Jimmy Butler
۱۲
۱۰
Kobe Bryant
Finished
۰۱:۰۵
Michael Jordan
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۰۱:۲۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۷
Joel Embiid
Finished
۰۱:۴۵
Joel Embiid
۱۱
۸
Kevin Durant
Finished
۰۴:۲۵
LeBron James
۱۱
۱
Luka Doncic
Finished
۱۸:۱۵
Kevin Durant
۱۱
۶
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۲۵
NIkola Jokic
۱۲
۱۰
Kobe Bryant
Finished
۰۲:۴۵
LeBron James
۱۱
۴
Michael Jordan
Finished
۰۲:۵۵
Joel Embiid
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۰۳:۵۵
Michael Jordan
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۴:۳۵
Jimmy Butler
۴
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۲۵
Jimmy Butler
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۲:۰۵
Kobe Bryant
۹
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۴:۵۵
NIkola Jokic
۳
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۷:۱۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۳
Michael Jordan
Finished
۱۷:۲۵
Kobe Bryant
۱۰
۱۲
Kevin Durant
Finished
۱۷:۳۵
Joel Embiid
۱۱
۷
Stephen Curry
Finished
۱۷:۴۵
Michael Jordan
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۸:۰۵
Michael Jordan
۱۱
۴
Stephen Curry
Finished
۰۰:۰۵
NIkola Jokic
۱۱
۶
Jimmy Butler
Finished
۰۰:۱۵
LeBron James
۱۱
۷
Stephen Curry
Finished
۰۰:۵۵
NIkola Jokic
۵
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۱:۱۵
LeBron James
۱۱
۹
Kevin Durant
Finished
۰۱:۵۵
Luka Doncic
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۲:۰۵
Joel Embiid
۳
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۳:۱۵
Kobe Bryant
۱۱
۶
Stephen Curry
Finished
۰۳:۳۵
LeBron James
۸
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۳:۴۵
Jimmy Butler
۶
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۰۴:۱۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۳
Kevin Durant
Finished
۰۴:۵۵
Kevin Durant
۱۱
۸
Jimmy Butler
Finished
۰۶:۴۵
Joel Embiid
۱۱
۸
Stephen Curry
Finished
۰۶:۵۵
NIkola Jokic
۱۱
۳
Luka Doncic
Finished
۰۷:۱۵
LeBron James
۲
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۹:۴۵
Joel Embiid
۱۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۰:۱۵
Luka Doncic
۱۳
۱۵
Joel Embiid
Finished
۱۸:۵۵
Kevin Durant
۱۳
۱۵
Stephen Curry
Finished
۱۹:۴۵
Luka Doncic
۹
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۹:۵۵
Jimmy Butler
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۲۳:۵۵
NIkola Jokic
۴
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۲:۱۵
Michael Jordan
۸
۱۱
Stephen Curry
Finished
۰۲:۲۵
Kevin Durant
۱۱
۵
Jimmy Butler
Finished
۰۲:۳۵
Jimmy Butler
۱۱
۳
Stephen Curry
Finished
۰۳:۰۵
Joel Embiid
۱۱
۴
Michael Jordan
Finished
۰۵:۰۵
Kobe Bryant
۱۱
۷
Stephen Curry
Finished
۰۵:۱۵
Luka Doncic
۵
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۵:۲۵
Joel Embiid
۵
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۵:۳۵
NIkola Jokic
۱۱
۵
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۴۵
Michael Jordan
۹
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۰۵:۵۵
LeBron James
۱۱
۴
Kevin Durant
Finished
۰۶:۰۵
NIkola Jokic
۶
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۶:۱۵
Michael Jordan
۱۶
۱۴
Stephen Curry
Finished
۰۶:۲۵
LeBron James
۳
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۶:۳۵
Michael Jordan
۳
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۷:۰۵
LeBron James
۱۱
۸
Stephen Curry
Finished
۰۷:۳۵
Luka Doncic
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۷:۴۵
NIkola Jokic
۳
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۷:۵۵
Kobe Bryant
۳
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۸:۰۵
Joel Embiid
۱۱
۳
Luka Doncic
Finished
۰۸:۱۵
NIkola Jokic
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۰۸:۲۵
Jimmy Butler
۱۱
۸
Stephen Curry
Finished
۰۸:۳۵
Luka Doncic
۹
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۸:۴۵
Michael Jordan
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۰۸:۵۵
Jimmy Butler
۴
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۹:۰۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۵
Kevin Durant
Finished
۰۹:۱۵
Luka Doncic
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۹:۲۵
Jimmy Butler
۱۱
۷
NIkola Jokic
Finished
۰۹:۳۵
Stephen Curry
۹
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۹:۵۵
LeBron James
۱۱
۵
Stephen Curry
Finished
۱۰:۲۵
Luka Doncic
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۰:۳۵
Joel Embiid
۱۱
۷
Jimmy Butler
Finished
۱۰:۴۵
Michael Jordan
۱۱
۷
Stephen Curry
Finished
۱۰:۵۵
LeBron James
۱۱
۴
Luka Doncic
Finished
۱۱:۰۵
Kevin Durant
۱۲
۱۰
Kobe Bryant
Finished
۱۱:۲۵
Michael Jordan
۵
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۱:۳۵
Luka Doncic
۴
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۱:۴۵
NIkola Jokic
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۱۱:۵۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۲
Stephen Curry
Finished
۱۲:۱۵
Joel Embiid
۱۱
۶
Kevin Durant
Finished
۱۲:۲۵
LeBron James
۱۱
۴
Jimmy Butler
Finished
۱۲:۳۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۴
Michael Jordan
Finished
۱۲:۴۵
Kobe Bryant
۴
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۲:۵۵
LeBron James
۱۱
۴
Stephen Curry
Finished
۱۳:۰۵
NIkola Jokic
۱۱
۳
Jimmy Butler
Finished
۱۳:۱۵
Kevin Durant
۱۲
۱۰
Kobe Bryant
Finished
۱۳:۲۵
LeBron James
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۱۳:۳۵
Michael Jordan
۳
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۳:۴۵
Joel Embiid
۱۱
۷
Stephen Curry
Finished
۱۳:۵۵
Jimmy Butler
۳
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۴:۰۵
Kevin Durant
۱۱
۱۳
Michael Jordan
Finished
۱۴:۱۵
Kobe Bryant
۱۱
۵
Stephen Curry
Finished
۱۴:۲۵
NIkola Jokic
۸
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۴:۳۵
Luka Doncic
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۱۴:۴۵
Jimmy Butler
۱۱
۶
Stephen Curry
Finished
۱۵:۱۵
Michael Jordan
۹
۱۱
LeBron James
Finished
۱۵:۲۵
Luka Doncic
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۵:۳۵
NIkola Jokic
۵
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۵:۴۵
Joel Embiid
۱۱
۶
Jimmy Butler
Finished
۱۵:۵۵
Stephen Curry
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۶:۰۵
NIkola Jokic
۱۱
۱۳
Michael Jordan
Finished
۱۶:۱۵
Joel Embiid
۴
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۶:۲۵
Kevin Durant
۷
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۱۶:۳۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۳
Kobe Bryant
Finished
۱۶:۵۵
Jimmy Butler
۱۱
۴
Stephen Curry
Finished
۱۷:۰۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۳
Stephen Curry
Finished
۱۸:۳۵
LeBron James
۱۱
۴
Michael Jordan
Finished
۱۸:۴۵
Kevin Durant
۱۱
۴
Kobe Bryant
Finished
۱۹:۰۵
Michael Jordan
۱۱
۳
Stephen Curry
Finished
۱۹:۱۵
Kobe Bryant
۱۱
۶
Jimmy Butler
Finished
۱۹:۳۵
NIkola Jokic
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۲۰:۰۵
Joel Embiid
۱۱
۶
Jimmy Butler
Finished
۲۰:۱۵
Luka Doncic
۷
۱۱
Kevin Durant
Finished
۲۰:۲۵
LeBron James
۱۱
۵
Stephen Curry
Finished
۲۰:۳۵
NIkola Jokic
۱
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۲۰:۴۵
Kobe Bryant
۱۱
۸
Jimmy Butler
Finished
۲۰:۵۵
Luka Doncic
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۲۱:۰۵
Kevin Durant
۱۱
۴
Stephen Curry
Finished
۲۱:۱۵
Joel Embiid
۱۱
۵
Jimmy Butler
Finished
۲۱:۲۵
NIkola Jokic
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۲۱:۳۵
LeBron James
۲
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۲۱:۴۵
Stephen Curry
۱
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۲۱:۵۵
NIkola Jokic
۹
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۲۲:۰۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۹
Joel Embiid
Finished
۲۲:۱۵
Michael Jordan
۱۱
۴
Luka Doncic
Finished
۲۲:۲۵
Kobe Bryant
۱۶
۱۴
Kevin Durant
Finished
۲۲:۳۵
NIkola Jokic
۸
۱۱
Joel Embiid
Finished
۲۲:۴۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۲
Stephen Curry
Finished
۲۲:۵۵
Kevin Durant
۱۱
۵
Jimmy Butler
Finished
۲۳:۰۵
Joel Embiid
۱۱
۷
Michael Jordan
Finished
۲۳:۱۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۴
NIkola Jokic
Finished
۲۳:۲۵
Kevin Durant
۱۳
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۲۳:۳۵
Joel Embiid
۱۱
۳
Luka Doncic
Finished
۲۳:۴۵
  World NBA 2K23 Cyber Championship
Los Angeles Clippers (Cyber)
۸۴
۱۰۰
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۰:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۹۰
۸۶
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۱۶:۴۶
Washington Wizards (Cyber)
۱۰۸
۱۱۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۱۶:۵۵
Chicago Bulls (Cyber)
۱۴۹
۱۳۱
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۲:۰۴
Houston Rockets (Cyber)
۱۰۵
۱۱۴
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۳:۵۶
Indiana Pacers (Cyber)
۱۰۰
۱۰۵
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۵:۰۰
Sacramento Kings (Cyber)
۱۱۵
۹۸
Houston Rockets (Cyber)
Finished
۱۸:۳۶
New York Knicks (Cyber)
۸۷
۱۰۴
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۲۱:۳۲
Houston Rockets (Cyber)
۱۲۳
۱۱۲
Sacramento Kings (Cyber)
Finished
۲۱:۴۷
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۱۹
۱۱۱
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۸:۱۶
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۹۱
۸۷
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۱۰:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۴
۱۲۸
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۲:۰۴
Chicago Bulls (Cyber)
۱۰۰
۱۱۶
New York Knicks (Cyber)
Finished
۱۳:۵۶
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۰۶
۸۹
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۵:۱۲
Boston Celtics (Cyber)
۱۳۵
۱۱۸
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۵:۵۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۸۰
۱۰۷
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۲۰:۲۸
  World NBA 2K22 Euroleague
Fenerbahce (Marti_0912)
۸۶
۸۳
Panathinaikos (Garry_1237)
Finished
۰۵:۱۵
  World E-Basketball H2H GG League - 4x5mins
Golden State Warriors (CLAMPS)
۷۴
۵۸
Phoenix Suns (SPARKZ)
Finished
۰۰:۰۶
Phoenix Suns (SPOOKY)
۶۱
۸۰
Dallas Mavericks (KENSHO)
Cancelled
۰۰:۲۶
Dallas Mavericks (EVERGREEN)
۶۷
۶۸
Cleveland Cavaliers (BOOGIE)
Finished
۰۰:۴۸
Phoenix Suns (SPOOKY)
۷۴
۶۵
Golden State Warriors (UNDERRATED)
Finished
۰۰:۵۸
Phoenix Suns (SPARKZ)
۶۰
۶۶
Dallas Mavericks (SHINIGAMI)
Finished
۰۱:۱۰
Phoenix Suns (GRECO)
۹۱
۸۴
Golden State Warriors (KARMA)
Finished
۰۱:۲۰
Cleveland Cavaliers (YUNG BALL)
۷۳
۷۷
Golden State Warriors (UNDERRATED)
Cancelled
۰۱:۳۰
Cleveland Cavaliers (GRANDMASTER)
۷۶
۵۷
Golden State Warriors (CLAMPS)
Finished
۰۱:۴۲
Golden State Warriors (KARMA)
۷۶
۶۹
Cleveland Cavaliers (BOOGIE)
Finished
۰۱:۵۲
Cleveland Cavaliers (YUNG BALL)
۷۱
۷۰
Phoenix Suns (SPOOKY)
Finished
۰۲:۰۲
Phoenix Suns (GRECO)
۸۸
۷۵
Dallas Mavericks (EVERGREEN)
Finished
۰۲:۲۴
Dallas Mavericks (KENSHO)
۵۳
۶۰
Golden State Warriors (UNDERRATED)
Finished
۰۲:۳۴
Phoenix Suns (SPARKZ)
۶۶
۵۱
Golden State Warriors (CLAMPS)
Finished
۰۲:۴۶
Golden State Warriors (UNDERRATED)
۶۹
۵۷
Dallas Mavericks (KENSHO)
Finished
۰۳:۰۶
Milwaukee Bucks (GRANDMASTER)
۶۶
۶۰
Boston Celtics (SPARKZ)
Finished
۰۳:۱۸
Los Angeles Lakers (SHINIGAMI)
۵۴
۶۶
Memphis Grizzlies (CLAMPS)
Finished
۰۳:۵۰
Memphis Grizzlies (EVERGREEN)
۹۳
۸۲
Boston Celtics (GRECO)
Finished
۰۴:۰۰
Los Angeles Lakers (SHINIGAMI)
۶۶
۶۱
Boston Celtics (SPARKZ)
Cancelled
۰۴:۵۴
Memphis Grizzlies (CLAMPS)
۶۴
۸۰
Milwaukee Bucks (GRANDMASTER)
Finished
۰۵:۲۶
Los Angeles Lakers (SHINIGAMI)
۷۳
۶۰
Milwaukee Bucks (GRANDMASTER)
Finished
۰۵:۵۸
Memphis Grizzlies (CLAMPS)
۵۷
۵۹
Los Angeles Lakers (SHINIGAMI)
Finished
۰۷:۰۲
Boston Celtics (SPARKZ)
۶۷
۵۹
Los Angeles Lakers (SHINIGAMI)
Finished
۰۷:۳۰
Milwaukee Bucks (GRANDMASTER)
۵۷
۶۲
Memphis Grizzlies (CLAMPS)
Finished
۰۸:۰۶
Memphis Grizzlies (SPOOKY)
۵۵
۶۵
Milwaukee Bucks (UNDERRATED)
Finished
۰۸:۲۶
Milwaukee Bucks (GRANDMASTER)
۵۷
۵۱
Boston Celtics (SPARKZ)
Finished
۰۸:۳۸
Golden State Warriors (KJMR)
۷۴
۶۴
Phoenix Suns (AM)
Finished
۰۹:۲۶
Dallas Mavericks (SHARPSHOOTER)
۷۷
۶۲
Golden State Warriors (THE PROCESS)
Finished
۰۹:۳۶
Pheonix Suns (DOUBLEFOUR)
۷۳
۹۲
Dallas Mavericks (JABZ)
Finished
۰۹:۴۶
Dallas Mavericks (HOGGY)
۵۹
۷۱
Cleveland Cavaliers (VEX)
Finished
۰۹:۵۸
Cleveland Cavaliers (THA KID)
۷۳
۸۰
Phoenix Suns (RAMZ)
Finished
۱۰:۰۸
Golden State Warriors (KJMR)
۷۲
۸۱
Dallas Mavericks (HOGGY)
Finished
۱۰:۳۰
Dallas Mavericks (SHARPSHOOTER)
۸۹
۸۲
Cleveland Cavaliers (THA KID)
Finished
۱۰:۴۰
Pheonix Suns (DOUBLEFOUR)
۸۸
۸۵
Cleveland Cavaliers (RASCAL)
Finished
۱۱:۰۰
Phoenix Suns (AM)
۷۲
۵۹
Cleveland Cavaliers (VEX)
Finished
۱۱:۰۲
Golden State Warriors (THE PROCESS)
۸۲
۸۴
Phoenix Suns (RAMZ)
Finished
۱۱:۱۲
Cleveland Cavaliers (RASCAL)
۸۱
۷۸
Dallas Mavericks (JABZ)
Finished
۱۱:۲۲
Golden State Warriors (KJMR)
۵۳
۷۱
Cleveland Cavaliers (VEX)
Finished
۱۱:۳۴
Dallas Mavericks (SHARPSHOOTER)
۷۸
۷۷
Phoenix Suns (RAMZ)
Finished
۱۱:۴۴
Dallas Mavericks (JABZ)
۸۴
۶۲
Pheonix Suns (DOUBLEFOUR)
Finished
۱۱:۵۴
Phoenix Suns (AM)
۵۹
۶۶
Dallas Mavericks (HOGGY)
Finished
۱۲:۰۶
Cleveland Cavaliers (RASCAL)
۹۶
۹۵
Pheonix Suns (DOUBLEFOUR)
Finished
۱۲:۲۶
Phoenix Suns (AM)
۷۷
۸۰
Golden State Warriors (KJMR)
Finished
۱۲:۳۸
Golden State Warriors (THE PROCESS)
۷۶
۸۰
Dallas Mavericks (SHARPSHOOTER)
Finished
۱۲:۴۸
Cleveland Cavaliers (RASCAL)
۸۲
۹۳
Dallas Mavericks (JABZ)
Finished
۱۲:۵۸
Dallas Mavericks (HOGGY)
۶۷
۷۷
Golden State Warriors (KJMR)
Finished
۱۳:۱۰
Dallas Mavericks (JABZ)
۱۰۱
۹۰
Pheonix Suns (DOUBLEFOUR)
Finished
۱۳:۳۰
Cleveland Cavaliers (VEX)
۶۹
۶۱
Phoenix Suns (AM)
Finished
۱۳:۴۲
Cleveland Cavaliers (THA KID)
۷۴
۸۲
Dallas Mavericks (SHARPSHOOTER)
Finished
۱۳:۵۲
Dallas Mavericks (JABZ)
۸۰
۷۸
Cleveland Cavaliers (RASCAL)
Finished
۱۴:۰۲
Cleveland Cavaliers (VEX)
۶۴
۷۴
Golden State Warriors (KJMR)
Finished
۱۴:۱۴
Phoenix Suns (RAMZ)
۹۱
۸۰
Golden State Warriors (THE PROCESS)
Finished
۱۴:۲۴
Pheonix Suns (DOUBLEFOUR)
۸۱
۶۰
Cleveland Cavaliers (RASCAL)
Finished
۱۴:۳۴
Dallas Mavericks (HOGGY)
۷۰
۷۳
Phoenix Suns (AM)
Finished
۱۴:۴۶
Phoenix Suns (RAMZ)
۷۸
۸۶
Dallas Mavericks (SHARPSHOOTER)
Finished
۱۴:۵۶
Los Angeles Lakers (VEX)
۷۳
۵۶
Boston Celtics (HOGGY)
Finished
۱۵:۰۰
Dallas Mavericks (JABZ)
۸۴
۸۵
Pheonix Suns (DOUBLEFOUR)
Finished
۱۵:۰۶
Milwaukee Bucks (SHARPSHOOTER)
۷۶
۶۷
Memphis Grizzlies (THA KID)
Finished
۱۵:۲۸
Memphis Grizzlies (RASCAL)
۷۴
۷۸
Boston Celtics (JABZ)
Finished
۱۵:۳۸
Memphis Grizzlies (KJMR)
۶۴
۶۱
Milwaukee Bucks (AM)
Finished
۱۵:۵۰
Los Angeles Lakers (THE PROCESS)
۶۴
۶۹
Boston Celtics (RAMZ)
Finished
۱۶:۰۰
Boston Celtics (HOGGY)
۵۲
۶۸
Los Angeles Lakers (VEX)
Finished
۱۶:۲۲
Milwaukee Bucks (SHARPSHOOTER)
۶۲
۶۸
Boston Celtics (RAMZ)
Finished
۱۶:۳۲
Memphis Grizzlies (RASCAL)
۸۴
۶۵
Los Angeles Lakers (DOUBLEFOUR)
Finished
۱۶:۴۲
Memphis Grizzlies (KJMR)
۶۵
۵۳
Boston Celtics (HOGGY)
Finished
۱۶:۵۴
Los Angeles Lakers (DOUBLEFOUR)
۵۸
۷۶
Memphis Grizzlies (RASCAL)
Finished
۱۷:۱۴
Los Angeles Lakers (THE PROCESS)
۵۹
۷۶
Milwaukee Bucks (SHARPSHOOTER)
Finished
۱۷:۳۶
Boston Celtics (JABZ)
۵۹
۷۸
Memphis Grizzlies (RASCAL)
Finished
۱۷:۴۶
Memphis Grizzlies (KJMR)
۵۹
۸۰
Los Angeles Lakers (VEX)
Finished
۱۷:۵۸
Memphis Grizzlies (THA KID)
۶۵
۷۹
Milwaukee Bucks (SHARPSHOOTER)
Finished
۱۸:۰۸
Boston Celtics (JABZ)
۷۸
۷۳
Los Angeles Lakers (DOUBLEFOUR)
Finished
۱۸:۱۸
Milwaukee Bucks (AM)
۶۹
۷۱
Boston Celtics (HOGGY)
Finished
۱۸:۳۰
Boston Celtics (RAMZ)
۶۸
۷۲
Memphis Grizzlies (THA KID)
Finished
۱۸:۴۰
Los Angeles Lakers (DOUBLEFOUR)
۵۸
۵۶
Boston Celtics (JABZ)
Finished
۱۹:۰۰
Milwaukee Bucks (AM)
۶۸
۶۵
Memphis Grizzlies (KJMR)
Finished
۱۹:۰۲
Boston Celtics (RAMZ)
۶۰
۶۵
Los Angeles Lakers (THE PROCESS)
Finished
۱۹:۱۲
Boston Celtics (HOGGY)
۷۵
۶۰
Memphis Grizzlies (KJMR)
Finished
۱۹:۳۴
Milwaukee Bucks (SHARPSHOOTER)
۷۲
۶۶
Los Angeles Lakers (THE PROCESS)
Finished
۱۹:۴۴
Boston Celtics (JABZ)
۷۹
۷۴
Memphis Grizzlies (RASCAL)
Finished
۱۹:۵۴
Los Angeles Lakers (VEX)
۵۰
۶۷
Boston Celtics (HOGGY)
Finished
۲۰:۰۶
Boston Celtics (RAMZ)
۸۲
۷۷
Memphis Grizzlies (THA KID)
Finished
۲۰:۱۶
Los Angeles Lakers (VEX)
۴۶
۶۲
Milwaukee Bucks (AM)
Finished
۲۰:۳۸
Los Angeles Lakers (THE PROCESS)
۷۴
۶۶
Memphis Grizzlies (THA KID)
Finished
۲۰:۴۸
Los Angeles Lakers (DOUBLEFOUR)
۷۰
۶۷
Boston Celtics (JABZ)
Finished
۲۰:۵۸
Dallas Mavericks (EVERGREEN)
۸۳
۶۸
Cleveland Cavaliers (BULLDOZER)
Finished
۲۱:۳۰
Cleveland Cavaliers (CLAMPS)
۷۲
۸۶
Phoenix Suns (SHINIGAMI)
Finished
۲۱:۵۸
Phoenix Suns (JD)
۶۲
۵۲
Golden State Warriors (HUNCHO)
Finished
۲۲:۰۸
Dallas Mavericks (GRECO)
۷۵
۹۳
Golden State Warriors (KARMA)
Finished
۲۲:۱۸
Dallas Mavericks (EVERGREEN)
۶۱
۶۲
Phoenix Suns (JD)
Finished
۲۲:۴۰
Cleveland Cavaliers (BULLDOZER)
۵۸
۸۱
Golden State Warriors (HUNCHO)
Finished
۲۳:۱۲
Golden State Warriors (LANES)
۹۰
۶۲
Phoenix Suns (SHINIGAMI)
Finished
۲۳:۳۴
Dallas Mavericks (EVERGREEN)
۷۵
۷۹
Golden State Warriors (HUNCHO)
Finished
۲۳:۴۴
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید